Начало

ПРОЕКТИ

Национална асоциация на младите фермери в България изготвя проекти по Мярка 112
„ Млад фермер” и консултираме младите фермери. Изготвяме проекти и по всички
други мерки от ПРСР.
За контакти тел 0886316418

СПИСЪК ПРОЕКТИ ПО М112 (PDF)